فیلتر فرمالدهیدندارد1.000.000 cm³60داردAC 230 V | 50 Hzحداکثر66 دسی بلتصفیه هوا نئوتک

نمایش یک نتیجه